AFRICAN HEALTH

Outreach program

I motsetning til den bredere norske befolkningen, har afrikanske innvandrere i Norge mindre sannsynlighet for å bruke forebyggende helsetjenester og har en høyere sykdomsbyrde, noe som betjenes av vår oppsøkende virksomhet. Formålet med et helseoppsøkende program er å forbedre og utvide tilgangen til helsetjenester gjennom tiltak som helseutdanning. Disse initiativene er ment å øke samfunnets kapasitet til å stoppe spredningen av COVID-19, hjerte- og karsykdommer og farlig tradisjonell atferd.

Oppsøkings aktiviteter som forebygger helse utfall

Gutter og jenter som jobber som helsearbeidere i samfunnet har fått opplæring i hvordan de kan snakke med medlemmer av lokalsamfunnet deres om forebyggende strategier for COVID-19, ikke-smittsomme sykdommer og skadelige tradisjonelle praksiser, inkludert kjønnslemlestelse, FM og sosial kontroll. Programmerte aktiviteter består av:

  • dele kulturelle relevante helse utdanning
  • tilby informell konsultasjon og sosial støtte
  • ta for seg rollen som talsmenn og henvise folk til forskjellige tjenester 
  • støtte pågående ferdigheter for selvmestring av sykdom
  • legge til rette for organisering og styrking av lokalsamfunn  (dette kan gjøres ved å samle medlemmer av det afrikanske samfunnet sammen for å identifisere deres helseproblemer og utvikle planer som tar opp disse problemene)