AFRICAN HEALTH

HIV and Sexual Health

 In 2023 – 2024, the African Health and Social Development Organization is proud to launch a Sexual Health Campaign in collaboration with African community Organizations in Norway. The main aim of the campaign is to promote the prevention of HIV and other sexually transmitted Diseases; use of condoms together with early testing of HIV and other sexually transmitted infections. Sexual health is indeed part of a healthy body.   The main objectives of this campaign are to;

  • Educate the general public about various STIs, their transmission and prevention
  • Increase knowledge about the importance of condom use, and  
  • Encourage people to get tested early and regularly

Outreach program

I motsetning til den bredere norske befolkningen, har afrikanske innvandrere i Norge mindre sannsynlighet for å bruke forebyggende helsetjenester og har en høyere sykdomsbyrde, noe som betjenes av vår oppsøkende virksomhet. Formålet med et helseoppsøkende program er å forbedre og utvide tilgangen til helsetjenester gjennom tiltak som helseutdanning. Disse initiativene er ment å øke samfunnets kapasitet til å stoppe spredningen av COVID-19, hjerte- og karsykdommer og farlig tradisjonell atferd.

Oppsøkings aktiviteter som forebygger helse utfall

Gutter og jenter som jobber som helsearbeidere i samfunnet har fått opplæring i hvordan de kan snakke med medlemmer av lokalsamfunnet deres om forebyggende strategier for COVID-19, ikke-smittsomme sykdommer og skadelige tradisjonelle praksiser, inkludert kjønnslemlestelse, FM og sosial kontroll. Programmerte aktiviteter består av:

  • dele kulturelle relevante helse utdanning
  • tilby informell konsultasjon og sosial støtte
  • ta for seg rollen som talsmenn og henvise folk til forskjellige tjenester 
  • støtte pågående ferdigheter for selvmestring av sykdom
  • legge til rette for organisering og styrking av lokalsamfunn  (dette kan gjøres ved å samle medlemmer av det afrikanske samfunnet sammen for å identifisere deres helseproblemer og utvikle planer som tar opp disse problemene)