AFRICAN HEALTH

HIV and Sexual Health

 In 2023 – 2024, the African Health and Social Development Organization is proud to launch a Sexual Health Campaign in collaboration with African community Organizations in Norway. The main aim of the campaign is to promote the prevention of HIV and other sexually transmitted Diseases; use of condoms together with early testing of HIV and other sexually transmitted infections. Sexual health is indeed part of a healthy body.   The main objectives of this campaign are to;

  • Educate the general public about various STIs, their transmission and prevention
  • Increase knowledge about the importance of condom use, and  
  • Encourage people to get tested early and regularly

About Us

afrikansk helse og sosial utvikling organisasjon (AfroHealth)

Bakgrunn

African Health & Social Development Organization was established in January 2009. It is registered as a voluntary organization with the aim to promote health and social integration of African immigrants in Norway. We also work in Africa to improve the health and wellbeing of populations in Africa. Our main objective is to enhance immigrants awareness of their mental and somatic health, and their integration into mainstream communities. Segregation and marginalizations are major cause of ill-health, poverty and crimes. Our areas of work include elderly health, activities for young people, prevention of infectious diseases, abolishment of harmful practices such as forced marriage, FGM and social control, women empowerment and many more.

Afrikansk Helse & Sosial Utvikling Organisasjon var etablert i januar 2009. Organisasjonen er registrert som en frivillig organisasjonen som har det å forfremme helse og sosial integrering hos afrikanske immigranter i hovedmål. Vi jobber også i Afrika for å forbedre helsen og velferden til folket i en helhet. Vårt hovedmål er å øke innvandrernes forståelse for deres fysiske og psykiske helse samt deres integrering i samfunnet. Helseproblemer, fattigdom og kriminalitet er i stor grad forårsaket av segregering og marginalisering. Våre fokusområder inkluderer kvinners frigjøring, aktiviteter for ungdom, forebygging av smittsomme sykdommer, eliminering av skadelige skikker inkludert tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og sosial kontroll.

Visjon

Sunn og integrert samfunn

Oppdrag

Hovedmålet vårt er å bygge et sammenhengende, sunt samfunn ved å øke folks forståelse for verdien av å føre en sunn livsstil og ta i bruk sunne vaner, samt betydningen av sosial integrasjon og samhold. Med bistand fra våre nasjonale og internasjonale partnere, gjennomfører African Health en rekke helse- og integreringsprogrammer for å oppfylle formålet vårt.

Våre kjerneverdier

Forpliktelse: Vi er dedikerte til å gi tilbake til samfunnet, utøve sosialt ansvar og fremme harmoni i våre lokalsamfunn.

Kommunikasjon: Vi verdsetter positiv kommunikasjon grunnet det store mangfoldet i Afrika. Vi oppmuntrer de forskjellige samfunnene til å behandle hverandre likt og med respekt.

Toleranse: Vi har en null-toleranse for diskriminering, vold, utnytting og stereotyper.