AFRICAN HEALTH

Våre Programmer

Oppsøkings program

I motsetning til den bredere norske befolkningen, har afrikanske innvandrere i Norge mindre sannsynlighet for å bruke forebyggende helsetjenester og har en høyere sykdomsbyrde, noe som betjenes av vår oppsøkende virksomhet. Formålet med et helseoppsøkende program er å forbedre og utvide tilgangen til helsetjenester gjennom tiltak som helseutdanning. Disse initiativene er ment å øke samfunnets kapasitet til å stoppe spredningen av COVID-19, hjerte- og karsykdommer og farlig tradisjonell atferd.