AFRICAN HEALTH

Våre Programmer

Oppsøkings program

I motsetning til den bredere norske befolkningen, har afrikanske innvandrere i Norge mindre sannsynlighet for å bruke forebyggende helsetjenester og har en høyere sykdomsbyrde, noe som betjenes av vår oppsøkende virksomhet. Formålet med et oppsøkende program er å forbedre og utvide tilgangen til informasjon gjennom tiltak som informasjons kampanje. Disse initiativene er ment å øke samfunnets kapasitet til å forstå godt og forebygge farlig tradisjonell atferd som FGM, Sosialkontroll, kvinneundertrykkelse, tvangsekteskap osv