AFRICAN HEALTH

HIV and Sexual Health

 In 2023 – 2024, the African Health and Social Development Organization is proud to launch a Sexual Health Campaign in collaboration with African community Organizations in Norway. The main aim of the campaign is to promote the prevention of HIV and other sexually transmitted Diseases; use of condoms together with early testing of HIV and other sexually transmitted infections. Sexual health is indeed part of a healthy body.   The main objectives of this campaign are to;

  • Educate the general public about various STIs, their transmission and prevention
  • Increase knowledge about the importance of condom use, and  
  • Encourage people to get tested early and regularly

Kvinners Myndiggjørings Prosjekt

Kvinners Myndiggjørings Program sikter for:

  • Gi veiledning, råd, motivasjon og praktisk støtte til kvinner angående arbeid og utdanning på en kjønns- og kultursensitiv måte.
  • Ta opp sosiale normer som rettferdiggjør kvinners kontroll, undertrykkelse og vold i hjemmet og fremme kvinners autonomi på egne avgjørelser.
  • Lær kvinner om kulturelle, personlige og strukturelle barrierer for å hjelpe til med å søke ved å gi tilstrekkelig informasjon til kvinner om vold i hjemmet, kjønnsdiskriminering og undertrykkelse, og utdanne kvinner om forebyggende mekanismer.
  • Tilby veiledning og råd til kvinner angående jobb muligheter og utdanning.

 

Dr Julia som informerer kvinner om sosial kontroll, vold i hjemmet osv. 
Victoria diskuterer om kvinner ute i arbeid og utdanning

 

Med hensyn til skolegang og ulike jobbsøkestrategier, tilbød Victoria kvinner instruksjon, veiledning, råd og praktisk støtte. Hun ga ikke bare jobbtrening, men hun inspirerte også folk til å jobbe. Kvinnene som leder dette prosjektet er innvandrere som jobber i et multietnisk team. De er også høyt utdannede og sysselsatte. Victoria diskuterte sine erfaringer med å studere og søke arbeid i Norge. Hun snakket også om hvordan hun startet prosessen med å ta utdanning og se etter en karriere, samt tingene som gjorde henne vellykket og inspirerte andre kvinner til å gjøre det samme for å bli selvstendige og lykkes. Victoria har gitt råd til kvinner om hvordan de kan lage effektive jobbsøknader og veiledet dem om hvordan de kan se etter jobb som passer deres spesifikke behov.

 

Dr Julia  som snakker til kvinner om sosial kontroll, vold i hjemmet gjennom zoom.

We used both zoom meetings and physical meetings. We recorded zoom meetings and shared it through whats App for those who had no access to zoom.

Både fysiske møter, og møter gjennom zoom ble begge brukt. Møtene ble tatt opp og delt gjennom Whatsapp til de som ikke hadde tilgang til zoom.

Vi oppfordrer kvinner til å være ærlige på forhånd om sine erfaringer med overgrep, diskriminering og sosial kontroll. Vi møtte sterke kvinner som fungerte som rollemodeller og ønsket å dele sin kunnskap om overgrep og trakassering i hjemmet, samt deres indre ressurser, mestringsmekanismer og systemer for å overvinne undertrykkelse. Kvinner fikk opplæring i bruk av mellommenneskelige og gruppeferdigheter for å bekjempe sosial kontroll, overgrep i hjemmet og kulturer som støtter underordning av kvinner. Kvinnene ble også henvist og informert om tjenester de kunne nå ut til om de ble utsatt for trakassering eller vold i hjemmet.