AFRICAN HEALTH

Kvinners myndiggjørings program

          

                   prosjektes formål er:

  • Gi veiledning, råd, motivasjon og praktisk støtte til kvinner angående arbeid og utdanning på en kjønns- og kultursensitiv måte.
  • Ta opp sosiale normer som rettferdiggjør kvinners kontroll, undertrykkelse og vold i hjemmet og fremme kvinners autonomi på egne avgjørelser.
  • Lær kvinner om kulturelle, personlige og strukturelle barrierer for å hjelpe til med å søke ved å gi tilstrekkelig informasjon til kvinner om vold i hjemmet, kjønnsdiskriminering og undertrykkelse, og utdanne kvinner om forebyggende mekanismer.
  • Tilby veiledning og råd til kvinner angående jobb muligheter og utdanning.

Sosial kontroll- in Norwegian

Ung afrohelse snakker om sosial kontroll-in Norwegian