AFRICAN HEALTH

HIV and Sexual Health

 In 2023 – 2024, the African Health and Social Development Organization is proud to launch a Sexual Health Campaign in collaboration with African community Organizations in Norway. The main aim of the campaign is to promote the prevention of HIV and other sexually transmitted Diseases; use of condoms together with early testing of HIV and other sexually transmitted infections. Sexual health is indeed part of a healthy body.   The main objectives of this campaign are to;

  • Educate the general public about various STIs, their transmission and prevention
  • Increase knowledge about the importance of condom use, and  
  • Encourage people to get tested early and regularly

Helse og velvære programmer

Outreach Activities that Improve Health Outcomes

Gutter og jenter som jobber som helsearbeidere i samfunnet har fått opplæring i hvordan de kan snakke med medlemmer av lokalsamfunnet deres om forebyggende strategier for COVID-19, ikke-smittsomme sykdommer og skadelige tradisjonelle praksiser, inkludert kjønnslemlestelse, FM og sosial kontroll. Programmerte aktiviteter består av:
  • dele kulturelle relevante helse utdanning
  • tilby informell konsultasjon og sosial støtte
  • ta for seg rollen som talsmenn og henvise folk til forskjellige tjenester 
  • støtte pågående ferdigheter for selvmestring av sykdom
  • legge til rette for organisering og styrking av lokalsamfunn  (dette kan gjøres ved å samle medlemmer av det afrikanske samfunnet sammen for å identifisere deres helseproblemer og utvikle planer som tar opp disse problemene)

Diabetes og fedme blant somalske immigranter i Norge - Dr. Abdi Gele