AFRICAN HEALTH

HIV and Sexual Health

 In 2023 – 2024, the African Health and Social Development Organization is proud to launch a Sexual Health Campaign in collaboration with African community Organizations in Norway. The main aim of the campaign is to promote the prevention of HIV and other sexually transmitted Diseases; use of condoms together with early testing of HIV and other sexually transmitted infections. Sexual health is indeed part of a healthy body.   The main objectives of this campaign are to;

  • Educate the general public about various STIs, their transmission and prevention
  • Increase knowledge about the importance of condom use, and  
  • Encourage people to get tested early and regularly

Integrerings programmer

Ved hjelp av våre integreringsprogrammer vil voksne afrikanske innvandrere ha bedre sjanser til å assimilere seg i det norske samfunnet.  Vi forbyr skadelige tradisjonelle vaner som en del av integreringsprogrammet vårt, og vi informerer folk om de sosiale og juridiske konsekvensene av disse aktivitetene. I tillegg jobber vi for å styrke sosiale bånd og viljen til samfunnets deltakere til å jobbe sammen til gjensidig nytte. Sosial samhørighet støtter en rekke ulike samfunnsmessige resultater, inkludert økonomisk suksess og god helse.