AFRICAN HEALTH

Integrerings programmer

Ved hjelp av våre integreringsprogrammer vil voksne afrikanske innvandrere ha bedre sjanser til å assimilere seg i det norske samfunnet.  Vi forbyr skadelige tradisjonelle vaner som en del av integreringsprogrammet vårt, og vi informerer folk om de sosiale og juridiske konsekvensene av disse aktivitetene. I tillegg jobber vi for å styrke sosiale bånd og viljen til samfunnets deltakere til å jobbe sammen til gjensidig nytte. Sosial samhørighet støtter en rekke ulike samfunnsmessige resultater, inkludert økonomisk suksess og god helse.