AFRICAN HEALTH

Ungdoms Programmer

Ungdomsklubbens hovedmål er å gi mulighet for ulike aktiviteter til innvandrergutter og -jenter som har vanskeligheter med å passe inn i det vanlige norske samfunnet og hjelpe dem til å oppnå sitt potensiale gjennom veiviser, veiledning og holde dem borte fra kriminalitet og antisosial atferd. I tillegg oppmuntrer den ungdommene til å undervise og integrere seg positivt i samfunnet for øvrig og ta del i vanlige ungdomsaktiviteter. Ungdomsklubben tilbyr en rekke aktiviteter og muligheter for ungdom i et kulturelt sensitivt miljø med sikte på å oppmuntre flere unge mennesker til ordinære tilbud som utdanning, opplæring, sysselsetting og samfunnsarbeid