AFRICAN HEALTH

HIV and Sexual Health

 In 2023 – 2024, the African Health and Social Development Organization is proud to launch a Sexual Health Campaign in collaboration with African community Organizations in Norway. The main aim of the campaign is to promote the prevention of HIV and other sexually transmitted Diseases; use of condoms together with early testing of HIV and other sexually transmitted infections. Sexual health is indeed part of a healthy body.   The main objectives of this campaign are to;

  • Educate the general public about various STIs, their transmission and prevention
  • Increase knowledge about the importance of condom use, and  
  • Encourage people to get tested early and regularly

Ungdoms Programmer

Ungdomsklubbens hovedmål er å gi mulighet for ulike aktiviteter til innvandrergutter og -jenter som har vanskeligheter med å passe inn i det vanlige norske samfunnet og hjelpe dem til å oppnå sitt potensiale gjennom veiviser, veiledning og holde dem borte fra kriminalitet og antisosial atferd. I tillegg oppmuntrer den ungdommene til å undervise og integrere seg positivt i samfunnet for øvrig og ta del i vanlige ungdomsaktiviteter. Ungdomsklubben tilbyr en rekke aktiviteter og muligheter for ungdom i et kulturelt sensitivt miljø med sikte på å oppmuntre flere unge mennesker til ordinære tilbud som utdanning, opplæring, sysselsetting og samfunnsarbeid