AFRICAN HEALTH

Aktiviteter for barn med en immigrant bakgrunn

African Health & Social Development Organization (AfroHealth) planlegger arrangementer for innvandrerbarn for å delta i sport og deres kultur utenfor det konvensjonelle utdanningssystemet. Barn og unge har muligheter for nytelse og sosial tilknytning gjennom deltakelse i idrett, trening og kulturaktiviteter, som i siste instans kan styrke fellesskapets samhold. I tillegg har det blitt vist at deltakelse i en kultur utenfor skolen forbedrer akademiske prestasjoner og elevengasjement. Inkluderingen av innvandrerbarn i fritidsaktiviteter og deres generelle integrering påvirkes av idrettsaktiviteter. 

Alle barns hverdag skal fortsatt inneholde fysisk aktivitet, og AfroHelse har jobbet hardt for å øke tilgjengeligheten til fotballaktiviteter for innvandrerbarn i Oslo. AfroHealth startet nylig et fotballprogram fra mai–juli for barn med innvandrerbakgrunn. Begivenhetene trakk inn mer enn 35 barn. Frifond støttet dette prosjektet. 

Leave a Reply