AFRICAN HEALTH

HIV and Sexual Health

 In 2023 – 2024, the African Health and Social Development Organization is proud to launch a Sexual Health Campaign in collaboration with African community Organizations in Norway. The main aim of the campaign is to promote the prevention of HIV and other sexually transmitted Diseases; use of condoms together with early testing of HIV and other sexually transmitted infections. Sexual health is indeed part of a healthy body.   The main objectives of this campaign are to;

  • Educate the general public about various STIs, their transmission and prevention
  • Increase knowledge about the importance of condom use, and  
  • Encourage people to get tested early and regularly

Aktiviteter for barn med en immigrant bakgrunn

African Health & Social Development Organization (AfroHealth) planlegger arrangementer for innvandrerbarn for å delta i sport og deres kultur utenfor det konvensjonelle utdanningssystemet. Barn og unge har muligheter for nytelse og sosial tilknytning gjennom deltakelse i idrett, trening og kulturaktiviteter, som i siste instans kan styrke fellesskapets samhold. I tillegg har det blitt vist at deltakelse i en kultur utenfor skolen forbedrer akademiske prestasjoner og elevengasjement. Inkluderingen av innvandrerbarn i fritidsaktiviteter og deres generelle integrering påvirkes av idrettsaktiviteter. 

Alle barns hverdag skal fortsatt inneholde fysisk aktivitet, og AfroHelse har jobbet hardt for å øke tilgjengeligheten til fotballaktiviteter for innvandrerbarn i Oslo. AfroHealth startet nylig et fotballprogram fra mai–juli for barn med innvandrerbakgrunn. Begivenhetene trakk inn mer enn 35 barn. Frifond støttet dette prosjektet. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *