AFRICAN HEALTH

HIV and Sexual Health

 In 2023 – 2024, the African Health and Social Development Organization is proud to launch a Sexual Health Campaign in collaboration with African community Organizations in Norway. The main aim of the campaign is to promote the prevention of HIV and other sexually transmitted Diseases; use of condoms together with early testing of HIV and other sexually transmitted infections. Sexual health is indeed part of a healthy body.   The main objectives of this campaign are to;

  • Educate the general public about various STIs, their transmission and prevention
  • Increase knowledge about the importance of condom use, and  
  • Encourage people to get tested early and regularly

We engage elderly people to encourage them to get vaccinated

Our outreach team take time to talk to the elderly African immigrants about the importance of the COVID-19 vaccine and encourage them to get vaccinated. Vaccinated elder explains his vaccine experience and benefits of the vaccine with unvaccinated elderly.

The information below was also given to people in a language they understand

  • Når er alle vaksinert?
    Planen er at i løpet av sensommeren skal alle over 18 år ha fått tilbud om vaksine. Hvor raskt det går avhenger av hvor mange vaksinedoser vi får til Norge fremover. Se mer informasjon her: https://www.fhi.no/publ/plakat/vaksineringsscenario/ 
  • Vil vaksinen bidra til mindre smitte?

Nyere studier viser at vaksinasjon reduserer smittespredningen betydelig. Men vaksine gir ikke garanti mot å kunne spre smitte videre, derfor må også vaksinerte følge smittevernrådene. Les mer her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/vaksinert-eller-gjennomgatt-covid-19/

  • Fungerer vaksinen mot mutert virus?

Så langt fungerer koronavaksinene godt mot muterte virus. De kan i noen tilfeller ha noe redusert effekt, men reduserer faren for alvorlig koronasykdom og dødsfall.

  • Hvilke vaksiner brukes i Norge?

I vaksinasjonsprogrammet brukes RNA-vaksinene fra BioNTech/ Pfizer og fra Moderna. Les mer her om hvordan RNA-vaksinene virker: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#slik-virkerrnavaksinene

  • Hvorfor er det noen vaksiner som ikke brukes i det norske vaksinasjonsprogrammet?

Koronavaksinene fra Janssen-Cilag og AstraZeneca brukes ikke i det norske koronavaksinasjonsprogrammet. Det skyldes en helhetsvurdering av risikoen for sjeldne, men alvorlige bivirkninger av disse vaksinene. Dette, sett opp mot smittesituasjonen i Norge og at vi har alternative vaksiner tilgjengelig gjør at vi ikke behøver å bruke disse vaksinene nå. Vaksinen fra AstraZeneca ble brukt i Norge fram til midten av mars 2021, mens vaksinen fra Janssen-Cilag aldri har vært brukt i det norske vaksinasjonsprogrammet. Regjeringen her besluttet at vaksinen fra Janssen etter hvert skal kunne tilbys utenfor programmet i spesielle situasjoner. Dette er ikke et tilbud som er på plass enda. Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/frivillig-vaksinering-med-janssen-vaksinen-er-ikke-tilgjengelig-enda/id2849589/.

Oppdatert informasjon om koronavaksine

Kommunene har ansvaret for vaksinasjonstilbudet lokalt. Sjekk din kommunes nettside for informasjon om hvilken gruppe som tilbys vaksine når og hvordan vaksineringen gjennomføres lokalt. Personlige medisinske spørsmål rettes til fastlegen.

Dersom du fremdeles ikke finner svar, kan henvendelser som er knyttet til din rolle i informasjonsarbeid om koronavaksine rettes til folkehelseinstituttet@fhi.no.

Tusen takk for at dere bidrar med å spre informasjonen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *