AFRICAN HEALTH

HIV and Sexual Health

 In 2023 – 2024, the African Health and Social Development Organization is proud to launch a Sexual Health Campaign in collaboration with African community Organizations in Norway. The main aim of the campaign is to promote the prevention of HIV and other sexually transmitted Diseases; use of condoms together with early testing of HIV and other sexually transmitted infections. Sexual health is indeed part of a healthy body.   The main objectives of this campaign are to;

  • Educate the general public about various STIs, their transmission and prevention
  • Increase knowledge about the importance of condom use, and  
  • Encourage people to get tested early and regularly

Omikron i Norge

                     Omikron

En ny variant av koronaviruset ble oppdaget i Sør-Afrika i slutten av november. Det er nå også påvist tilfeller i Norge. Det ser ut til at omikronvarianten er mer smittsom enn de andre virusvariantene vi har hatt i Norge. Det trenger ikke å bety at omikronvarianten gir mer alvorlig sykdom, men dette mangler det fortsatt mye informasjon om. Det er for tidlig å si noe sikkert om hvor godt vaksinerte er beskyttet, men ekspertene ved FHI regner med at vaksinen vil beskytte mot alvorlig sykdom. Det er satt i gang en rekke tiltak for å håndtere utviklingen og det pågår stor innsats både i Norge og i utlandet for å få mer kunnskap. For å være så godt beskyttet som mulig, er det svært viktig at flest mulig er vaksinert og at alle som nå får tilbud om oppfriskningsdose takker ja til denne. Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-nye-nasjonale-tiltak2/id2890578/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *